რეფორმატორთა ონლაინ სკოლა

გაკვეთილები საქართველოს რეფორმების 15 წლიდან

პროექტის შესახებ

საქართველში გატარებული უნიკალური რეფორმების შედეგად მიღებულმა გამოცდილებამ ბევრი რამ ასწავლა სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, მეცნიერებს, ჟურნალისტებს და პოლიტიკოსებს ყოფილი საბჭოთა სივრციდან (და არა მხოლოდ). ერთობლივად ორგანიზებული ტრადიციული საზაფხულო სკოლების გამოცდილების გათვალისწინებით, თბილინომიკსი და პრაღის სამოქალაქო საზოგადოების ცენტრი შეთანხმდნენ დაიწყონ ონლაინ კურსი "გაკვეთილები საქართველოს რეფორმების 15 წლიდან", რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს რეფორმების კრიტიკულ ანალიზს, გარე კონტექსტის, დემოკრატიული მმართველობის გამოწვევების, სამართალდამცავებისა და სასამართლო რეფორმების გაშუქებას; დერეგულაციასა და ანტიკორუფციულ პოლიტიკას; სავაჭრო და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას; სოციალურ ჩართულობასა და განათლებას; სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას. ამ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ანა ტროფიმენკოს.

ისწავლეთ სხვა რეფორმატორებისშეცდომებზემიღწევებზეგამოცდილებაზე

გსურთ ჩვენთან ერთად მუშაობა ან პროექტის განხილვა?

CONTACT


Tbilisi, Georgia
Email : advisors@tbilinomics.com

Search