სტუდენტთა სწავლის არჩევანის პორტალი

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება უმაღლესი განათლების სექტორში.

პროექტის შესახებ

თბილინომიკს ფოლისი ადვაიზორს პარტნიორობს საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციასთან (სპკა), რათა უზრუნველყოს უნივერსიტეტების სარეიტინგო ონლაინ პლატფორმა სამეცნიერო, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის პროგრამებისთვის საქართველოს უნივერსიტეტებში. პროექტი მიზნად ისახავს უმაღლესი განათლების სექტორში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას უნივერსიტეტის არჩევაში გადაწყვეტილების მიღების ახალი ინსტრუმენტის მიღებით. თავდაპირველ ეტაპზე თბილინომიკსი და სპკა, დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად, შეიმუშავებენ მრავალმხრივი შეფასების მეთოდოლოგიას, რომელიც U-Multirank- ის მიერ გამოყენებულს მიემსგავსება, მაგრამ საქართველოს უმაღლესი განათლების სექტორის კონტექსტთან იქნება მისადაგებული. ძირითადი ფაზა შედგება ვებ-პლატფორმის მონაცემთა შეგროვებისა და განვითარებისგან. ამ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ რევაზ სურგულაძეს.

უკეთესი ინფორმაციასტუდენტებისთვისდამსაქმებელთათვისუნივერსიტეტებისთვის

გსურთ ჩვენთან ერთად მუშაობა ან პროექტის განხილვა?

CONTACT


Tbilisi, Georgia
Email : advisors@tbilinomics.com

Search