პროექტზე დაფუძნებული სწავლება - CU

ისწავლეთ პრობლემების გადაჭრა.

პროექტის შესახებ

თბილინომიკს ფოლისი ადვაიზორს მუშაობს მაასტრიხტის უნივერსიტეტთან (ნიდერლანდები) პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სხვა სტუდენტებზე ორიენტირებული პედაგოგიური მეთოდების დანერგვაზე კავკასიის უნივერსიტეტში, საქართველოში. პროექტის პირველ ეტაპზე (ოქტ., 2018 წ. - ინვ., 2019 წ.), თბილინომიკსი და მაასტრიხტის უნივერსიტეტი განახორციელებენ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდს კავკასიის უნივერსიტეტის სამ სკოლაში: კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (კბს), კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (კჰსმს), და კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში (კეს). 2019-2020 წწ.-მდე პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების დამატებითი კურსების შემოღების წინ საპილოტე შედეგები იქნება შეფასებული. ამ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ანა ტროფიმენკოს.

ისწავლეთდისკუსიისპრაქტიკისკვლევისსაშუალებით

გსურთ ჩვენთან ერთად მუშაობა ან პროექტის განხილვა?

CONTACT


Tbilisi, Georgia
Email : advisors@tbilinomics.com

Search