ქართული სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობა. პოლიტიკის ქაღალდის დასკვნა

ქართული სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობა. პოლიტიკის ქაღალდის დასკვნა

რეიტინგი: 0 / 5

ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
 

ეს ქაღალდი მოიცავს დასკვნებსა და პოლიტიკურ რეკომენდაციებს სერიიდან, რომელიც მოიცავს რვა კვლელვის შედეგებს, რომლებიც ადასტურებს საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის გადამამუშავებელ მრეწველობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განხორციელებას, მათ შორის ყურძნისა და ღვინის წარმოებას, თხილის, ფრინველის, მარცვლეულისა და სამკურნალო მცენარეების, მჟავე ხილისა და ბოსტნეულის, და ასევე ვაშლის კონცენტრატებისა და არომატში. თითოეული კვლევა მოიცავს კონტექსტუალური ფაქტორების დეტალურ განხილვას, რომელიც დაკავშირებულია ზოგად პოლიტიკურ და ბიზნეს გარემოსთან, როგორიცაა საკუთრების უფლებების დაცვა; დაბეგვრა; ფინანსების, მიწის, შრომისა და სხვა ფაქტორების ხელმისაწვდომობა; მომწოდებლებისა და მომსახურების მიმწოდებელთა სპექტრი და ხარისხი; და ინფრასტრუქტურის ხარისხი. ჩვენი ანალიზი ფოკუსირებულია უცხოელი მეწარმეების მიერ ჩატარებულ სტრატეგიებზე, რომლებიც ეხება ბიზნესში არსებულ ნებისმიერ ნაკლოვანებას, რომელიც ხელს უწყობს, ერთის მხრივ, გარემოს, და მეორეს მხრივ, მასზე ზემოქმედების გავლენას. გათვალისწინებულია სპეციფიკური რეკომენდაციაა საქართველოს მთავრობისთვის, კერძო ინვესტორებისთვის, სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედ დონორებისთვის, სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტებისთვის, პროფესიული კოლეჯებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.

ძებნა

ყველაზე პოპულარული ბლოგები

ერთიანობა ან დანაწევრება

ერთიანობა ან დანაწევრება

ორშაბათი, 17 ივნისი 2019

ნორმები და კანონები არსებობს იმისთვის, რათა ხალხში ჩამოაყალიბოს პრო-სოციალური ქცევა და თანამშრომლობის უნარი. თუ ქართველებს არ მოსწონთ ერთმანეთი, არ ზრუნავენ...

რასაცა გასცემ შენია - თბილისის ტაქსის მძღოლებზე ახალი თვალსაზრისი

რასაცა გასცემ შენია - თბილისის ტაქსის მძღოლებზე ახალი თვალსაზრისი

კვირა, 07 ოქტომბერი 2018

თბილისში 11 წლის წინ გადმოვედი საცხოვრებლად. მას შემდეგ მუდმივად ვატარებ „ერიკ ლივნისეულ ტაქსის ექსპერიმენტს“. ექსპერიმენტი მდგომარეობს შემდეგში: ყოველ ჯერზე, როდესაც...

ფინეთის განათლების სასწაულები

ფინეთის განათლების სასწაულები

ორშაბათი, 24 დეკემბერი 2018

ფინეთი თეთრებში გახვეული, საშობაო დეკორაციებით მორთული და განათებული შემომეგება წინა კვირას. ფინეთს ჩემს უფროს შვილთან, ორ ქართველ კოლეგასთან ალექსისა და...

კონტაქტი

 

თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: advisors@tbilinomics.com