წაიკითხეთ:

ჩვენი უახლესი თამადა ბლოგი

ჩვენი ყოველკვირეული პოსტები მოიცავს ეკონომიკისა და კულტურის, მეწარმეობის, ეკონომიკური რეფორმების, სამრეწველო პოლიტიკისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებს.
წაიკითხეთ ჩვენი ბლოგი

აღმოაჩინეთ:

ჩვენი საქმიანობის სფეროები

ჩვენ ვართ ეკონომიკური განვითარების ექსპერტები და პოლიტიკურ და ბიზნეს გამოცდილებას მონაცემთა მეცნიერიბასა და აკადემიურ ცოდნასთან ვაერთიანებთ.
ჩვენი საქმიანობა

გაიგეთ მეტი:

ჩვენი მიმდინარე პროექტები

ჩვენ ვმუშაობთ სამთავრობო უწყებებთან, ბიზნესებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ახალი საგანმანათლებლო პრაქტიკებისა და ინსტიტუტების განხორციელებისთვის და სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების პოლიტიკის შეფასებისთვის.
გაეცანით ჩვენს პროექტებს

თბილინომიკს ფოლისი ადვაიზორს

თბილინომიკსი არის პოლიტიკური საკონსულტაციო პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ადამიანებს, ერთის მხრივ, სამთავრობო და ბიზნეს გამოცდილებით და, მეორეს მხრივ, მაღალი აკადემიური ცონდით. ჩვენ არ გვჯერა ერთი იურისდიქციიდან მეორეში “გადაკოპირებული” პოლიტიკისა და დაწესებულებების. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ კონკრეტული კულტურული განსაზღვრებების, სოციალური და ეკონომიკური კონტექსტების “გამოძერწვას”

Image

ჩვენი საქმიანობის სფეროები

სამრეწველო პოლიტიკა

ჩვენ ვთანამშრომლობთ დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა მცირე და საშუალო საწარმოები ჩაერთონ მცირე  და საშუალო ზომის საწარმოების მიწოდების ჯაჭვებში და ორგანიზდნენ "კლასტერებში", რაც უზრუნველყოფს პროდუქტისა და პროცესის ინოვაციას, ხარჯების შემცირებას, წარმოების გაზრდას და მომგებიანი ბაზრების ხელმისაწვდომობას.

რუსეთს ეკონომიკური ბერკეტი აქვს საქართველოზე. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ექსპორტის საერთო მოცულობამ  დაახლოებით 15% შეადგინა. არათანაზომიერი იყო საექსპორტო საქონლის რაოდენობა. რუსეთში გასაყიდად გაიტანეს: ღვინო, კონიაკი, საკვები პროდუქტები და მინერალური წყალი. განახლებული სავაჭრო ემბარგო საფრთხეს უქმნის სოფლის მეურნეობის, სასმელებისა და სურსათის სექტორის წარმომადგენლებს. აუცილებლად იქნებიან გამარჯვებულებიც და დამარცხებულებიც რუსეთის მიერ წარმოდგენილ სცენარში, რომელიც გულისხმობს ქართულ ღვინოზე რუსული ემბარგოს დაწესებას.

ჩვენი პარტნიორები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მთავრობებთან, რათა შევიმუშავოთ, განვახორციელოთ (და ვისწავლოთ მათგან) პოლიტიკური ექსპერიმენტები, რომელთა მიზანია სამუშაო ადგილების შექმნა, განათლების ხარისხისა და სხვა საჯარო სამსახურების  გაუმჯობესება.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ დონორებთან და საერთაშორისო არასამთავრებო ორგანიზაციებთან, რათა მოვამზადოთ და ვუხელმძღვანელოთ დონორების ინოვაციურ ინტერვენციებს, რომლებიც ხელშესახებ და შეუქცევად განვითარებამდე მიგვიყვანს.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ბიზნესმენებთან და ინდივიდუალურ ფილანტროპებთან, რათა შევქმნათ და კოორდინაცია გავუწიოთ საზოგადოებაზე ორიენტირებულ აქტივობებს
(დამოუკიდებლად ან სხვა საჯარო და კერძო პირებთან ერთად).

World Bank
EPRA
GPF
Image
ICC
UNDP
CU
UNICEF
FIS

კონტაქტი

 

თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: advisors@tbilinomics.com