,,ადამიანები” vs. ,,ეკონები”, ფსიქოლოგიის საიდუმლოებანი და ეკონომიკური კვლევის განსაზღვრის არე

რეიტინგი: 0 / 5

ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
აქსიომატური ეკონომიკური მოდელები სავსეა ,,ეკონებად” წოდებული ,,სარგებლის სრულმყოფი არსებებით”. ხსენებულ მოდელებს შეუძლიათ  წინასწარგანჭვრიტონ მომავალი კონკრეტულ სიტუაციებში, სადაც ისეთი ადამიანური მახასიათებლები, როგორიც შემოსაზღვრული რაციონალიზმი და გრძნობებია, უფუნქციოდ რჩება.   *     *     * დასაწყისში შეიძლება იფიქროთ, რომ ეკონომიკის მთავარი...

კონტაქტი

 

თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: advisors@tbilinomics.com