განათლება

„ცვლილება არის ჭეშმარიტი სწავლის საბოლოო შედეგი“

ლეო ბუსკალია                                       

 ჩვენი
მიდგომა

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მთავრობებთან, ბიზნესებთან და განათლების სექტორის პროფესიონალ წარმომადგენლებთან, რათა წავახალისოთ გამჭვირვალობა და კონკურენცია განათლების ბაზარზე. ჩვენი მიზანია სტიმული მივცეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (რათა მათ გააუმჯობესონ სწავლების ხარისხი) და ასევე ცნობიერება ავამაღლოთ "მომხმარებელთა" - სტუდენტთა და დამსაქმებლებთა შორის. ჩვენ ასევე ვთანამშრომლობთ კლიენტებთან ინოვაციური საგანმანათლებლო სტარტაპების (ინდუსტრიის მიერ დაფუძნებული პროგრამების პროფესიულ განათლებასა და ტრენინგში, არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კერძო სკოლების) შექმნის მიზნით, და ვეხმარებით სკოლებს სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდების გამოყენებაში, რაც დაფუძნებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე (მაგ. ფინეთიდან, ისრაელიდან და ნიდერლანდებიდან) და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე (მაგ. "გადატრიალებული კლასის" მიდგომა).

ჩვენს & ჩვენს მომსახურეობის შესახებ

საგანმანათლებლო პროექტები

ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი სფერო არის განათლება. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი წარსული და მიმდინარე პროექტები.

მიმდინარე პროექტები
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება კავკასიურ უნივერსიტეტში
რეფორმატორთა ონლაინ სკოლა
სტუდენტთა სწავლის არჩევანის პორტალი
დასრულებული პროექტები
სკოლამდელი განათლების ხარისხისა და კაპიტალის გაუმჯობესება
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (სდს) პილოტირება საქართველოს ტპგს სისტემაში
ქართული პგს სისტემის რეფორმირება
სამეწარმეო განათლება საქართველოს პგს-ის სისტემაში

გაეცანით ჩვენს განათლების ექსპერტებს

ერიკ ლივნი
ერიკ ლივნი
ნათია ანდღულაძე
ნათია ანდღულაძე
ანა ტროფიმენკო
ანა ტროფიმენკო
ბასტიან ლოერი
ბასტიან ლოერი
დავით აფრასიძე
დავით აფრასიძე
მაია მიმინოშვილი
მაია მიმინოშვილი

გსურთ ჩვენთან ერთად მუშაობა ან პროექტის განხილვა?

CONTACT


Tbilisi, Georgia
Email : advisors@tbilinomics.com